If you can't read the Hebrew text below, download the pdf-version 

 

יידיש בהולנד

(חנה לודן)

יידיש נשמעה בהולנד כבר במאה השבע עשרה.  השימוש בשפה הלך והתמעט עם התערותם של היהודים בהולנד ובעקבות החובה ללמד הולנדית בבתי הספר. גל ההגירה ממזרח אירופה  בתחילת המאה העשרים הביא עמו תחיה של היידיש ותרבות היידיש באמסטרדם: מקהלות, קבוצות תיאטרון והתארגנויות פוליטיות שונות.  לכל אלה בא סוף עגום עם השואה. יותר מ-90% מיהודי הולנד נספו בשואה.  רבים מבין הניצולים בחרו להמשיך את חייהם במקומות אחרים.

עקבותיה של היידיש ניכרים היטב בשפה ההולנדית, המכילה יותר מ-3000 מלים שמקורן יהודי והתגלגלו לשפה דרך היידיש. חלקן הגדול של מלים אלה הן מלים עבריות, אבל אל ההולנדית הגיעו בתווכם של דוברי היידיש.  מלים כמו מקום ( כנוי לאמסטרדם, בהגוי אשכנזי), מדינה (שוב בהגוי אשכנזי, ומשמעותו: מחוץ לעיר, ובמקור: מחוץ לאמסטרדם).  המלה האהובה עלי ביותר היא afgepeigerd ביידיש אויסגפגרט, מת מעייפות, מהמלה העברית פגר.

הספר שארית,  Sjeėriet. Resten van een taal van Hartog Beem,1966  מציג  רשימה של מלים אלה, ומציין את דרכן אל השפה ההולנדית ואת משמעותן.

 ראו גם http://www.euronet.nl/users/edusoft/waterloo/woorden.html  אתר עם רשימת מלים שמקורן ביידיש עם "תרגום" להולנדית.

העניין ביידיש הולך וגובר בשנים האחרונות. ראו למשל את המספר ההולך וגדל של להקות כלי-זמר (ביידיש) ושל מקהלות השרות ביידיש ( באמטרדם לבדה לפחות שלוש). התכניות ביידיש בפסטיבל היהודי השנתי הן מהפופולריות שנה אחר שנה.

אגודת יידיש

האגודה שמה לה למטרה להגביר את העניין בשפה ובתרבות היידיש.

לאגודה ספריה עם ספרים וכתבי עת ביידיש ובתרגום לעברית, אנגלית, צרפתית וכמובן הולנדית. כתב העת של האגודה -  גרינע מדינה  - מופיע ארבע פעמים בשנה. הרבעון עוסק בעיקר בספרות ומשלב יידיש, יידיש בכתיב הולנדי והולנדית.

אגודת היידיש מארגנת אירועים תרבותיים וסימפוזיונים.  לדוגמא, בנובמבר 2003 התקיים סימפוזיון על המשורר אברהם סוצקעווער בהשתתפות הת'ר וולנסיה מאדינבורג.

מידע על אגודת היידיש ניתן לקבל בכתובת הבאה:

Stichting Jiddisj
Weesperzijde 300

1097 EB Amsterdam
the Netherlands
+31 20
6681634

info@stichtingjiddisj.nl

(subject MUST be filled in)

עם הספרייה אפשר להתקשר בטלפון הבא:  +31 6 18569623  

 

או דרך האינטרנט:  bibliotheek@stichtingjiddisj.nl

 

קורסים ביידיש:

קורסים ניתנים באמסטרדם

·            באוניברסיטה של אמסטרדם  www.uva.nl  

·            ובאוניברסיטה העממית www.volksuniversiteit.nl

 

ובליידן במרכז הלמוד היהודי 

Stichting Joods Studiecentrum, Levendaal 14 2311 JL Leiden

 

קבוצות קריאה ביידיש מתכנסות באמסטרדם ובגרונינגן.

 בבית האבות היהודי "בית שלום" באמסטרדם מתכנסת קבוצת שיחה ביידיש.

 

homepage Stichting Jiddisj/Grine Medine