Grine Medine nummer 17

is begin oktober 2004 verschenen

Met een tweede aflevering van het schrijversportret van Sjolem Asch, over zijn laatste levensjaren die hij doorbracht in het badplaatsje Bat Jam en de weerstand die zijn vestiging opriep bij de orthodoxe gemeenschap. Ook weer een vertaling van een kort verhaal van Asch: De soldaat. De originele tekst in het Jiddisj, in pdf-formaat, kunt u hier vinden. Verder in dit nummer een bijdrage van Herman Note over de negentiende-eeuwse Haskala-schrijver Joisef Perl en zijn antichassidische boek Megalle Tmirin inclusief een fragment van dit boek in het Jiddisj en in vertaling.
En ten slotte een verslag van Hilde Pach over haar reis naar Polen, de bakermat van de moderne Jiddisje literatuur.


Sjolem Asch aan zee

Grine Medine nummer 18

is begin januari 2005 verschenen

In dit nummer veel aandacht voor Czernowitz, waar in 1908 de eerste internationale conferentie over het Jiddisj plaatsvond. De openingsrede werd gehouden door J.L. Perets (zie foto op homepage); deze rede hebben we integraal afgedrukt.
Verder een samenvattig van de lezing die prof. Sherman over het werk van Bashevis Singer hield op de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Jiddisj in november 2004, een beschouwing van Heather Valencia over het toneelstuk Der Kenig foen Lampedoesa dat in 1943 een kassucces was in Londen en een stuk van Jan Jonk de Koning over Ozer Varsjavski - wiens boek De smokkelaars onlangs als deel 12 van de Jiddisje Bibliotheek van Vassallucci verscheen (in een vertaling van Jan Jonk de Koning).

 

Losse nummers (6 euro) zijn per e-mail te bestellen: info@stichtingjiddisj.nl
 

  Zie ook de inhoudsopgave van  GM-17 en GM-18.  homepage Stichting Jiddisj/Grine Medine