Oisjes op de PC

Hieronder volgt een korte beschrijving hoe je onder Windows 2000/XP met Word 2000/XP (Hebreeuwse en) Jiddisje teksten kunt schrijven. Voor andere systemen en een meer gedetailleerde beschrijving kunt u de link naar een artikel uit Grine Medine 10 volgen. De tekst is in pdf-formaat.

Ook zij verwezen naar A user's guide to Yiddish on the internet, waarin oplossingen voor verschillende bedrijfssystemen en diverse tekstverwerkers worden aangedragen.


Hebreeuws instellen
jiddisje letters en klinkers
macro's
toetsenborden
spellingvoorschrift

Office 2000

Office 2000/XP is multi-lingual (schrijft en leest naast Engels en andere Europese talen ook onder meer Hebreeuws en Arabisch). Je hebt dus geen Hebreeuwse Office-versie nodig, maar om van rechts naar links te kunnen schrijven moet je of onder W2000/XP werken of onder een Hebreeuwse (Hebrew enabled) versie van W95 of W98.

Windows 2000/XP & Office 2000 

a) binnen Windows 2000/XP kun je Hebreeuws instellen: Configuratiescherm, Landinstellingen, Talen. Voeg Hebreeuws (met Hebreeuws toetsenbord) toe. Je kunt nu schakelen tussen Nederlands en Hebreeuws (met alt+shift of met de taalindicator, rechts onder in de balk).

b) bij het laden van Office 2000 of Word 2000 (of Word XP) moet je ervoor zorgen dat bij Office-Hulpprogramma’s, Internationale Ondersteuning de optie bidirectionele ondersteuning aanstaat. Wanneer Word 2000 al op de machine staat kun je op de cd kiezen voor Onderdelen Toevoegen en dan bidirectionele ondersteuning aanzetten.

c) na de installatie van Word nog één ding: ga naar Programma’s, kies Microsoft Office-hulpprogramma’s en dan Microsoft taal-instellingen: vink Hebreeuws aan!

  

Als alles goed is gegaan, zie je, wanneer je in Word in het venster Opmaak ‘Alinea’ kiest een veld Richting staan, waarbij je kunt kiezen tussen van links naar rechts of van rechts naar links. Dit bepaalt of de cursor links of rechts op het scherm komt te staan.

Jiddisje letters en klinkers

De tswej wovven, de wov joed, de tswej joeden en de passech tswej joeden zijn specifiek voor het Jiddisj, maar zijn wel binnen de meeste Hebreeuwse letterfonts gedefinieerd. Hoe je ze op scherm of op papier krijgt, kun je zien in de tabel Speciale Tekens (onderdeel van het Windows programma Bureau Accessoires/ Systeem Werkset). Wanneer je met de muis het betreffende karakter aantoetst (terwijl de taalindicator op HE staat) krijg je onder in de balk te zien welke alt+getal combinatie je voor dat teken moet intoetsen (let wel, op het numerieke toetsenbord).

  

In dezelfde tabel kun je zien welke alt-getal-combinaties je moet indrukken om de letters te voorzien van een passech, kommets of chirik en hoe je een punt in een letter moet zetten. De kommets alef bijvoorbeeld door na de alef alt+(numeriek)0200 in te toetsen. Let erop dat NUMLOCK aan staat!

Macro's

In de praktijk is dat natuurlijk vrij bewerkelijk. Je kunt echter door macro’s voor de toetsaanslagen te maken elk gewenst karakter met één alt+letter combinatie verkrijgen. Na toepassing van de macro’s krijg je bijvoorbeeld met alt+A de passech alef, met alt+O de kommets alef, met alt+W de tswej wovven. De macro's met bijbehorende toelichting kunnen hier worden gedownload.

 

 

 

Toetsenborden

Gebruik of een Hebreeuws toetsenbord, plak stickers met Hebreeuwse letters op de gewone toetsen of maak een sjabloon. Er zijn ook software oplossingen. Zie wederom de User's guide to Yiddish on the internet.

Spellingvoorschrift

Tot slot voor de gevorderden enige spellingregels bij het schrijven van een tekst in oisjes.

 homepage Stichting Jiddisj/Grine Medine