Stichting Jiddisj

De Stichting Jiddisj stelt zich ten doel de Jiddisje taal, literatuur en cultuur in Nederland te bevorderen. Haar activiteiten bestaan uit:

-         het beheer van de Mira Rafalowicz bibliotheek.

-         de organisatie van jaarlijkse themabijeenkomsten en literair-muzikale middagen.

-         de publicatie van het kwartaalschrift Grine Medine.

-         het stimuleren van cursussen in de Jiddisje taal.

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Hetty Berg, voorzitter
Hanna Luden, secretaris

Willy Brill
Max Rubinstein

Gina Siegel
Jochanan Wiegman, penningmeester
Ariane Zwiers

 

Voor nadere informatie over de stichting en haar activiteiten kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Stichting Jiddisj, Weesperzijde 300, 1097 EB, Amsterdam. 

Telefoon: 020-6681634

e-mail: info@stichtingjiddisj.nl (svp onderwerp invullen)


U kunt het werk van de stichting steunen door een donatie over te maken op bankrekening 561215499 van de ABN-AMRO

 

homepage Stichting Jiddisj/Grine Medine