Werter

Woorden

 

In de nummers van Grine medine verschijnt regelmatig de grammatica-rubriek Werter. Van een veel voorkomend werkwoord worden verschillende verschijningsvormen behandeld. Bij elke vorm worden als voorbeeld een of meerdere zinnen gegeven. In het Jiddisj en in de Nederlandse vertaling. 

De artikelen zijn overdrukken uit de nummers van Grine Medine en omgezet van Word naar pdf-formaat. De pdf-versie is voor alle systemen (ook Macintosh) geschikt - de gebruiker dient wel Acrobat-Reader op zijn computer te hebben geinstalleerd. Zo niet, dan is dit programma gratis van de Adobe site af te halen.