invoegen formulier/vervolgkeuzelijst

invoervakken knippen

eigenschappen: items toevoegen zonder waarde toe te kennen (waarde = link, maar niet nodig)

als er genoeg items instaan  - hoogte bepalen en letter - komt vanzelf schuifsyseem te voorschijn

als items langer zijn wordt vanzelf vak verbreed