Over ons
Stichting Jiddisj

De Stichting Jiddisj stelt zich ten doel de Jiddisje taal, literatuur en cultuur in Nederland te bevorderen. Haar activiteiten bestaan uit:
  • de organisatie van jaarlijkse themabijeenkomsten en literair-muzikale middagen.
  • de publicatie van het kwartaalschrift Grine Medine. 
  • het stimuleren van cursussen in de Jiddisje taal.
Algemeen Programma-aanbod
Aan organisaties/instellingen die plaatselijk een bijeenkomst willen organiseren kan de Stichting Jiddisj de onderstaande programmaís aanbieden:

Een dag in Kasrilevke, een stemmenspel.
Samengesteld door Willy Brill en gebaseerd op personages uit het oeuvre van Sjolem Alejchem

Drs. Justus van de Kamp, historicus en lexicograaf, houdt een boeiende lezing over Jiddisje literatuur, met als centrale figuur de in Wit-Rusland geboren dichter en toneelschrijver H. Leivick. Het grootste deel van zijn leven woonde en werkte Leivick in Amerika, waar hij geŽerd werd als de belangrijkste Jiddisje poŽet van zijn tijd.

Jossif Lefkowitsj, acteur en voormalig regisseur van het Jiddisje theater in Moskou, vertelt verhalen van de beroemde schrijver Sjolom Alejchem. Zijn karakteristieke stijl van vertellen  ademt de sfeer van de eens zo bloeiende Jiddisje theatercultuur in Oost Europa. De in het Jiddisj gesproken voordracht wordt ondersteund door korte vertalingen in het Nederlands, door Fajga Szmulewicz.

Jiddisj voor analfabeten. Aan de hand van drs Ruben Verhasselt maakt u kennis met het Jiddisje alfabet en leert u lezen en schrijven.

Jiddisje poŽzie gezegd en gezongen. Willy Brill draagt voor uit de veelomvattende Jiddisje dichtkunst in het Jiddisj en in Nederlandse vertaling. Ze vertelt tevens over de dichters en hun achtergrond.
Haar optreden wordt afgewisseld met gezongen poŽzie door Rolinha Kross en begeleid door gitarist Harold Berghuis.

Voor nadere informatie en het maken van afspraken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Jiddisj, zie onder in de balk.

 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

    
    
Anna Denekamp (secretaris)
Hanna Luden
Gina Siegel
Ariane Zwiers


Voor nadere informatie over de stichting en haar activiteiten kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Stichting Jiddisj. Op uw verzoek wordt u een jaarverslag toegestuurd. Zie voor adres, telefoonnummer en e-mail-adres de gegevens onder in de balk.


Alle bestuurders (alsook de redactie en de medewerkers van Grine medine) werken op vrijwilligersbasis.

U kunt het werk van de stichting steunen door een donatie over te maken op bankrekening NL43ABNA0561215499
van de ABN-AMRO. Donateurs van de stichting (vanaf 35 Ä) krijgen Grine Medine.
De Stichting is ANBI-erkend, uw donatie is aftrekbaar voor de belasting!

Jaarverslag     FinanciŽle paragraaf


 
Laatst bijgewerkt op 25-03-2016