Grine Medine
Over Grine Medine

Grine Medine is een literair tijdschrift over de Jiddisje taal en literatuur. Het verschijnt eens in de drie maanden en wordt uitgegeven door de stichting Jiddisj. In december 2014 is de 57e aflevering van het blad verschenen.
De redactie streeft ernaar zowel artikelen en verhalen in het Jiddisj als in het Nederlands op te nemen.

Het blad bevat verhalen en gedichten van klassieke en moderne Jiddisje auteurs en daarnaast beschouwingen over de Jiddisje literatuur en taal. Een verhaal in het Jiddisj wordt als regel geannoteerd, getranscribeerd in Latijnse letters of vertaald in het Nederlands, zodat de tekst ook toegankelijk is voor 'beginners' of mensen die helemaal geen oisjes (Hebreeuwse letters) kunnen lezen.

klik hier voor een volledige index op meer dan veertien jaargangen, gesorteerd op de Jiddisje auteur waar het artikel of de vertaling betrekking op heeft


De redactie bestaat uit:
Fred Borensztajn
Willy Brill
Justus van de Kamp
Hanna Luden (secretariaat)
Benjamin Mouwes (opmaak)
Hilde Pach (eindredactie)

Vormgeving:
Basia Knobloch

Illustraties:
Ieke Rottenberg-Spiekman

 
Ondersteuning:
Esther Shlafer


benjamin mouwes  hanna luden  willy brill hilde pach fred borensztajn

             justus van de kamp  ieke spiekman  esther shlaver basia knobloch


Correspondentie over het tijdschrift via het secretariaat van de stichting.

Losse nummers zijn per e-mail of telefonisch te bestellen bij het secretariaat - zie de gegevens onder in de balk. Donateurs van de stichting Jiddisj (vanaf 35 € per jaar) ontvangen Grine Medine zonder verdere kosten thuis.
 Laatst bijgewerkt op 02-02-2016