Wer - iz - wer

 

 

In de nummers van Grine medine zijn diverse portretten van Jiddisje schrijvers verschenen, onder de naam Wer-iz-wer. Naast biografische gegevens zijn ook verhaal, boek of gedichtfragmenten opgenomen in de tekst. Fragmenten in het Jiddisj zijn afgedrukt in oisjes (Hebreeuwse letters), maar daarnaast als regel ofwel vertaald in het Nederlands of getranscribeerd (in Latijnse letters).

De artikelen zijn overdrukken uit de nummers van Grine Medine en omgezet van Word naar pdf-formaat. De pdf-versie is voor alle systemen (ook Macintosh) geschikt - de gebruiker dient wel Acrobat-Reader op zijn computer te hebben geinstalleerd. Zo niet, dan is dit programma gratis van de Adobe site af te halen.

 

 

 


homepage Stichting Jiddisj/Grine Medine